Czy czas wpływa na szczęście?

Szczęście to uniwersalny cel w życiu każdego człowieka. Dowodem na to jest rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych proklamujące 20 marca jako Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Od dziesiątek lat prowadzone są na całym świecie badania na temat czynników wpływających na odczuwanie szczęścia – zarówno z perspektywy jednostek jak i społeczeństw.


Szczęście jest pojęciem wielowymiarowym, przeżyciem, dlatego tak trudne jest do zdefiniowania. Słownik języka polskiego definiuje szczęście jako „pomyślny los, pomyślność, powodzenie”.

Czynnikiem osobistym mającym wpływ na nasze poczucie szczęścia jest perspektywa postrzegania czasu.

Czas daje człowiekowi szansę odnalezienia szczęścia. W przeszłości, w teraźniejszości, w przyszłości. Szczęśliwe zdarzenia mogło zdarzyć się w przeszłości, ale pozytywne uczucia wzbudza nas jego wspominanie w teraźniejszości. Czasem poszukując szczęścia w przeszłości i w przyszłości nie dostrzegamy tego znajdującego się tuż obok, w teraźniejszości.

Sonia Lyubomirsky opisała „ludzi szczęśliwych” jako osoby, które robią następujące rzeczy: pomagają innym, wyrażają wdzięczność za to, co posiadają, poświęcają czas rodzinie (relacjom towarzyskim), regularnie ćwiczą, mają optymistyczne nastawienie do przyszłości, wyznaczają sobie cele życiowe i je realizują oraz dobrze radzą sobie z problemami.

A Ty? Jesteś szczęśliwy?

Komentarze